องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 


การสร้างวัฒธรรมองค์กร/กิจกรรมเวียนเทียน ฟังธรรม


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง นำโดย นายสุริยา   ศรีสัตยานุกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองยาง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ศพด.อบต.เมืองยาง เข้าร่วมพังธรรม และเวียนเทียนในวันมาฆบูชา  เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์ที่ดี สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส 

2020-07-29
2020-07-01
2020-06-26
2020-06-22
2020-06-15
2020-06-01
2020-05-12
2020-03-27
2020-03-19
2020-02-10