องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 
 

 

 


  ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนตำบลเมืองยาง ที่มีอายุ...
   
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริห...
   
  ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง รับสมั...
   
  แก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ตำบลเมืองยาง
   

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายสุริยา  ศรีสัตยานุกูล ปลัด อบต.เมืองยาง ปฏฺบัติหน้าที่ นายก อบต.เม...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.เมืองยาง
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน