องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 
 

 

 


  จัดตั้งธนาคารน้ำใต้ดิน อบต.เมืองยาง
   
  ตั้งจุดบริการประชาชน เทศกาลสงดรานต์ 2564
   

  ออกสำรวจจำนวน ประชากรสุนัขและแมว
   
  รับการตรวจงานติดตามนโยบายจากท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัม...
   

วันที่ 18 มีนาคม 2564 รับการตรวจติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นท...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.เมืองยาง
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน