องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 
 

 

 


  ออกสำรวจจำนวน ประชากรสุนัขและแมว
   
  รับการตรวจงานติดตามนโยบายจากท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัม...
   

วันที่ 18 มีนาคม 2564 รับการตรวจติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นท...

  ออกเยี่ยมคุณแม่วัยใส ร่วมกับรพ.สต.เมืองยาง
   

15 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองยาง 

...
  อบรมให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง ด้าน อัคคีภัย ร่วมก...
   

กศน.อเภอชำนิ  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

จัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.เมืองยาง
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน