องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 
 

 

 


  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ...
   

วันที่ 21 ตุลาคม 2563  อำเภอชำนิ โดยนายอารุธ  เอมโอฐ  นายอำเภอชำนิ  ร่วมกับ ห...

  23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
   

23 ตุลาคม 2563 อำเภอชำนิ  โดยนายอารุธ  เอมโอฐ  นายอำเภอชำนิ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชก...

  พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรค...
   

13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอชำนิ นายอารุช  เอมโอฐ  นายอำเภอชำนิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนร...

  กิจกรรมบูรณาการ การกำจัดขยะ อันตราย ร่วมกับ สสจ.บุ...
   
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.เมืองยาง
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน