องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 
 

 

 


  แก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ตำบลเมืองยาง
   

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายสุริยา  ศรีสัตยานุกูล ปลัด อบต.เมืองยาง ปฏฺบัติหน้าที่ นายก อบต.เม...

  กิจกรรมจัดตั้งสถานที่กักตัวประชาชน Local Quarantin...
    ด้วยสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19ระลอกใหม่ช่วงเดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน มีอัตราการแพร่ระบาดอย่...
  เยี่ยมประชาชนกักตัวที่บ้าน และมอบถุงยังชีพ
   

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564   

อบต.เมืองยาง ร่วมกับ รพ.สต.เมืองยาง อสม.ผู้นำท้องที่...

  กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกและพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-...
   

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 อบต.เมืองยาง ภายใต้การบริหารของนายสุริยา ...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.เมืองยาง
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน