องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

เลขที่ 159 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 3110

เวลาทำการ 08.30-16.30น.

โทรศัพท์ / โทรสาร 044-609977

E-mail: adminMY@my.go.th