องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏฺบัติหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบสอบถาม [ 3 มี.ค. 2564 ]2
2 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานรัฐ ตอบแบบสอบถาม [ 3 มี.ค. 2564 ]1
3 ฝึกเผชิญเหตุบูรณาการร่วมกับ สภ.ชำนิ และอปท.ในพื้นที่ [ 19 ก.พ. 2564 ]1
4 รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563(1) [ 2 ก.พ. 2564 ]14
5 รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563(2) [ 2 ก.พ. 2564 ]12
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่1 [ 20 ม.ค. 2564 ]12
7 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 ไตรมาส 1 [ 11 ม.ค. 2564 ]1
8 ประชาสัมพันธ์-บริการข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งส.อบจ.และนายก อบจ. [ 9 ธ.ค. 2563 ]30
9 ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง [ 4 ธ.ค. 2563 ]42
10 ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน สำหรับรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]34
11 ประกาศ อบต.เมืองยาง เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2563 ]41
12 ประกาศ อบต.เมืองยาง เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2563 ]48
13 ประกาศ อบต.เมืองยาง เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2563 ]44
14 ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเตรียมรับมือกับสภาพฝนตกหนักพื้นที่ภาคอิสาน [ 3 ส.ค. 2563 ]53
15 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 15 มิ.ย. 2563 ]57
16 ประชาสัมพันธ์ รหัส wi fi อบต.เมืองยาง [ 2 มิ.ย. 2563 ]57
17 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปี 63 [ 1 มิ.ย. 2563 ]65
18 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ [ 1 มิ.ย. 2563 ]59
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซืัอจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]60
20 ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ปี 2562 [ 30 เม.ย. 2563 ]48
 
หน้า 1|2|3