องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน (ดอกไม้จันทน์/พวงหรีด) [ 14 ก.ค. 2564 ]7
2 ประชาสัมพันธ์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน (ผ้าไหมสร้อยทองไหมไทย) [ 14 ก.ค. 2564 ]3
3 ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการและคนทุกวัย [ 12 ก.ค. 2564 ]3
4 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือน ต.ค. 63 - มิ.ย. 64) [ 12 ก.ค. 2564 ]3
5 แผ่นพับประชาสัมพันธ์วันสตรีไทย [ 9 ก.ค. 2564 ]3
6 แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิสตรี [ 9 ก.ค. 2564 ]3
7 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางเท้า [ 9 ก.ค. 2564 ]3
8 ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 7 ก.ค. 2564 ]3
9 ประกาศใช้แผนการเงิน และแผนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]3
10 ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]3
11 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]3
12 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2564 ไตรมาส 1/64 [ 31 พ.ค. 2564 ]3
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 เดือน มกราคม -มีนาคม 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]3
14 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ [ 8 เม.ย. 2564 ]3
15 O40 รายงานการกำกับติดตามป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]3
16 O19 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]3
17 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]3
18 O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]3
19 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]3
20 O 33 การเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 15 มี.ค. 2564 ]3
 
หน้า 1|2|3|4