องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์-เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่องการเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์-เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่องการเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ