องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
ประกาศ-การใช้คู่มือการใช้ทรัพย์สินของ อปต.เมืองยาง
แบบฟอร์มการยืมพัสดุ-และคืนพัสดุ
คำสั่ง - แต่งตั้งคณะกรรมการ ศพด.ประชาชนมีส่วนร่วม
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
มาตรการ-ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ