องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน

คณะผู้บริหาร

 
  นายสุริยา ศรีสัตยานุกูล
 
  ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เมืองยาง
 
   
นายนพรัตน์  อุบลเผื่อน นายเกรอะ  เกิดรัมย์ นายอุทัย  ไพรชัฏ
รองนายก อบต.เมืองยาง เลขานุการนายก อบต.เมืองยาง รองนายก อบต.เมืองยาง