องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน-อบต.เมืองยาง [ 15 พ.ย. 2561 ]106
2 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 15 พ.ย. 2561 ]105
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 15 พ.ย. 2561 ]105
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 15 พ.ย. 2561 ]105
5 การรับชำระภาษีป้าย [ 15 พ.ย. 2561 ]103
6 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 15 พ.ย. 2561 ]105
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร [ 15 พ.ย. 2561 ]102
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 15 พ.ย. 2561 ]100
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 15 พ.ย. 2561 ]107
10 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 15 พ.ย. 2561 ]106
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 15 พ.ย. 2561 ]105
12 รับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 15 พ.ย. 2561 ]103
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 15 พ.ย. 2561 ]104
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 15 พ.ย. 2561 ]106