องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน

กองคลัง

 

  นางบำเพ็ญ  ไกรสร  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  


 

 
นางสาวเจนจิรา  บำรุงแคว้น นางสาวกาญจนา  ขาวสกุล นายสมพร  บุรินทร์รัมย์
ว่าง
นักวิชาการเงินฯ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ


 ว่าง  นางสาวเกตสรินทร์  พวงมาลัย
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ