องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
สป.สช ตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนการเงิน และแผนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]3
2 แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองยาง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]3
3 โครงการจัด พัฒนาศักยภาพกองทุนฯ รับฟังความคิดเห็นประชาชน การจัดทำแผน สุขภาพตำบลเมืองยาง [ 21 พ.ย. 2561 ]3
4 แผนสุขภาพชุมชน พ.ศ.๒๕61 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง [ 21 พ.ย. 2561 ]3
5 แผนสุขภาพชุมชน พ.ศ.2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]3
6 แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 20 พ.ย. 2561 ]3
7 รูป-อบรม [ 20 พ.ย. 2561 ]3
8 แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง [ 15 พ.ย. 2561 ]3
9 ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง [ 15 พ.ย. 2561 ]3
10 สรุปแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเมืองยาง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 19 ก.พ. 2561 ]3
11 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง [ 16 ก.พ. 2560 ]3