องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
สป.สช ตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการจัด พัฒนาศักยภาพกองทุนฯ รับฟังความคิดเห็นประชาชน การจัดทำแผน สุขภาพตำบลเมืองยาง [ 21 พ.ย. 2561 ]70
2 แผนสุขภาพชุมชน พ.ศ.๒๕61 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง [ 21 พ.ย. 2561 ]70
3 แผนสุขภาพชุมชน พ.ศ.2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]78
4 แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 20 พ.ย. 2561 ]73
5 รูป-อบรม [ 20 พ.ย. 2561 ]69
6 แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง [ 15 พ.ย. 2561 ]72
7 ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง [ 15 พ.ย. 2561 ]73
8 สรุปแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเมืองยาง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 19 ก.พ. 2561 ]70
9 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง [ 16 ก.พ. 2560 ]71