องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]3
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ธ.ค. 2562 ]3
3 ้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]3
4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 กองช่าง [ 15 พ.ย. 2561 ]3
5 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 กองคลัง [ 15 พ.ย. 2561 ]3
6 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2561 ส่วนการศึกษา [ 15 พ.ย. 2561 ]3
7 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 กองสวัสดิการสังคม [ 15 พ.ย. 2561 ]3
8 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักปลัด [ 15 พ.ย. 2561 ]3
9 รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]3
10 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 รายจ่ายงบกลาง [ 15 พ.ย. 2561 ]3
11 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 [ 14 ก.ย. 2560 ]3