องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 O25 นโยบายการบบริหารทรัพยากรบุคคล [ 12 มี.ค. 2564 ]3
2 O 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]3
3 O 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล /หลักเกณฑ์-การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 12 มี.ค. 2564 ]3
4 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคบประจำปี 2563 [ 12 มี.ค. 2564 ]3
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ปี 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]3
6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 10 ม.ค. 2563 ]3
7 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 20 ธ.ค. 2562 ]3
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 18 ธ.ค. 2562 ]3
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]3
10 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 31 ต.ค. 2562 ]3
11 แผนบริหารงานบุคคล [ 31 ต.ค. 2562 ]3
12 แผนบริหารงานบุคคล [ 15 ม.ค. 2562 ]3
13 แผนพัฒนาบุคลากร อบต.เมืองยาง ประจำปี 61-63 [ 19 ธ.ค. 2561 ]3
14 แผนกลยุทย์การบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.เมืองยาง [ 19 ธ.ค. 2561 ]3
15 ประกาศ-การสร้างขวัญ กำลังใจ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 19 ธ.ค. 2561 ]3
16 ประกาศ-การสรรหา [ 19 ธ.ค. 2561 ]3
17 คำสั่ง - การสร้างทางก้าวหน้า [ 19 ธ.ค. 2561 ]3