องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรืผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ 2564) [ 13 ก.ค. 2564 ]3
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562) [ 13 ก.ค. 2564 ]3
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563) [ 13 ก.ค. 2564 ]3
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563) [ 13 ก.ค. 2564 ]3
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563) [ 13 ก.ค. 2564 ]3
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564) [ 19 เม.ย. 2564 ]3
7 ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) [ 21 ม.ค. 2564 ]3
8 ประกาศ อบต.เมืองยาง [ 13 ก.พ. 2563 ]3
9 ประกาศ อบต.เมืองยางโครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ด ม.7 [ 13 ก.พ. 2563 ]3
10 ประกาศ อบต.เมืองยาง โครงการลงหินคลุกคลองกะลันทา ม.11 [ 13 ก.พ. 2563 ]3
11 ประกาศ อบต.เมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 (สายทางจากลาดยางเมืองยาง-ระนามพลวงฯ [ 13 ก.พ. 2563 ]3
12 ประกาศ อบต.เมืองยาง โครงการลงหินคลุก ม.11 (สายจากบ้านนายจัด เบี้ยชาติไทยฯ [ 13 ก.พ. 2563 ]3
13 ประกาศ อบตเมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9 [ 13 ก.พ. 2563 ]3
14 ประกาศ อบต.เมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.12 (สายทางจากถนนลาดยางประคอง-โคกสูงฯ [ 13 ก.พ. 2563 ]3
15 ประกาศ อบต. เมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ (สายจากทางนานายใหม ฯ ) [ 13 ก.พ. 2563 ]3
16 ประกาศข่าวจาก อบต. เมืองยาง (โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 13 (สายจากนานางต้อยถึงนานายสุบรรณ์) [ 13 ก.พ. 2563 ]3
17 ประกาศข่าว อบต.เมืองยาง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 (สายบ้านนางสุข เพียขันทาถึงศาลาหมู่บ้าน) [ 13 ก.พ. 2563 ]3
18 ประกาศข่าว อบต.เมืองยาง โครงการก่อสร้างการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ตรงนานายเอกชัย พวงมาลัย) [ 13 ก.พ. 2563 ]3
19 ประกาศข่าว อบต.เมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (สายทางจากบ้านนายสวัสดิ์ สุขตะเคียน ถึงนานางเย็น) [ 13 ก.พ. 2563 ]3
20 ประกาศข่าวจาก อบต.เมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (สายจากบ้านนายม่าน อุบลเผื่อน ถึง นานางสำรวย โอดรัมย์) [ 13 ก.พ. 2563 ]3
 
หน้า 1|2|3