องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) [ 21 ม.ค. 2564 ]27
2 ประกาศ อบต.เมืองยาง [ 13 ก.พ. 2563 ]91
3 ประกาศ อบต.เมืองยางโครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ด ม.7 [ 13 ก.พ. 2563 ]78
4 ประกาศ อบต.เมืองยาง โครงการลงหินคลุกคลองกะลันทา ม.11 [ 13 ก.พ. 2563 ]73
5 ประกาศ อบต.เมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 (สายทางจากลาดยางเมืองยาง-ระนามพลวงฯ [ 13 ก.พ. 2563 ]74
6 ประกาศ อบต.เมืองยาง โครงการลงหินคลุก ม.11 (สายจากบ้านนายจัด เบี้ยชาติไทยฯ [ 13 ก.พ. 2563 ]72
7 ประกาศ อบตเมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9 [ 13 ก.พ. 2563 ]65
8 ประกาศ อบต.เมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.12 (สายทางจากถนนลาดยางประคอง-โคกสูงฯ [ 13 ก.พ. 2563 ]69
9 ประกาศ อบต. เมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ (สายจากทางนานายใหม ฯ ) [ 13 ก.พ. 2563 ]63
10 ประกาศข่าวจาก อบต. เมืองยาง (โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 13 (สายจากนานางต้อยถึงนานายสุบรรณ์) [ 13 ก.พ. 2563 ]72
11 ประกาศข่าว อบต.เมืองยาง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 (สายบ้านนางสุข เพียขันทาถึงศาลาหมู่บ้าน) [ 13 ก.พ. 2563 ]74
12 ประกาศข่าว อบต.เมืองยาง โครงการก่อสร้างการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ตรงนานายเอกชัย พวงมาลัย) [ 13 ก.พ. 2563 ]68
13 ประกาศข่าว อบต.เมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (สายทางจากบ้านนายสวัสดิ์ สุขตะเคียน ถึงนานางเย็น) [ 13 ก.พ. 2563 ]68
14 ประกาศข่าวจาก อบต.เมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (สายจากบ้านนายม่าน อุบลเผื่อน ถึง นานางสำรวย โอดรัมย์) [ 13 ก.พ. 2563 ]71
15 ประกาศข่าวจาก อบต.เมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (สายทางจากบ้านนายอัมพร ทองย้อย ถึง นานายถนอม โกติรัมย์) [ 13 ก.พ. 2563 ]71
16 ประกาศข่าว อบต.เมืองยาง โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 5 (สายทางจากนานางทองย้อย เยาวลักษณ์ ถึง นานายคมสันต์ มากะเต) [ 13 ก.พ. 2563 ]70
17 ประกาศข่าวจาก อบต.เมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (สายทางจากบ้านนายสมัย โสนาคา ถึง บ้านนางพวง แก้วประสงค์) [ 13 ก.พ. 2563 ]67
18 ประกาศข่าว อบต.เมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (สายทางซอยศูนย์สง่างามจากบ้านนายสมพงษ์ กมลจิตถึงบ้านนายประกอบ นามประสพ) [ 13 ก.พ. 2563 ]69
19 ประกาศข่าว อบต.เมืองยาง โครงการเสริมดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 2 [ 13 ก.พ. 2563 ]70
20 ประกาศข่าว อบต. เมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายทางจากนานายเรือง อุดมพล ถึง บ้านนายทรงศักดิ์) [ 13 ก.พ. 2563 ]68
 
หน้า 1|2|3