องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.เมืองยาง [ 13 ก.พ. 2563 ]31
2 ประกาศ อบต.เมืองยางโครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ด ม.7 [ 13 ก.พ. 2563 ]20
3 ประกาศ อบต.เมืองยาง โครงการลงหินคลุกคลองกะลันทา ม.11 [ 13 ก.พ. 2563 ]14
4 ประกาศ อบต.เมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 (สายทางจากลาดยางเมืองยาง-ระนามพลวงฯ [ 13 ก.พ. 2563 ]15
5 ประกาศ อบต.เมืองยาง โครงการลงหินคลุก ม.11 (สายจากบ้านนายจัด เบี้ยชาติไทยฯ [ 13 ก.พ. 2563 ]17
6 ประกาศ อบตเมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9 [ 13 ก.พ. 2563 ]14
7 ประกาศ อบต.เมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.12 (สายทางจากถนนลาดยางประคอง-โคกสูงฯ [ 13 ก.พ. 2563 ]14
8 ประกาศ อบต. เมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ (สายจากทางนานายใหม ฯ ) [ 13 ก.พ. 2563 ]14
9 ประกาศข่าวจาก อบต. เมืองยาง (โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 13 (สายจากนานางต้อยถึงนานายสุบรรณ์) [ 13 ก.พ. 2563 ]16
10 ประกาศข่าว อบต.เมืองยาง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 (สายบ้านนางสุข เพียขันทาถึงศาลาหมู่บ้าน) [ 13 ก.พ. 2563 ]15
11 ประกาศข่าว อบต.เมืองยาง โครงการก่อสร้างการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ตรงนานายเอกชัย พวงมาลัย) [ 13 ก.พ. 2563 ]14
12 ประกาศข่าว อบต.เมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (สายทางจากบ้านนายสวัสดิ์ สุขตะเคียน ถึงนานางเย็น) [ 13 ก.พ. 2563 ]14
13 ประกาศข่าวจาก อบต.เมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (สายจากบ้านนายม่าน อุบลเผื่อน ถึง นานางสำรวย โอดรัมย์) [ 13 ก.พ. 2563 ]13
14 ประกาศข่าวจาก อบต.เมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (สายทางจากบ้านนายอัมพร ทองย้อย ถึง นานายถนอม โกติรัมย์) [ 13 ก.พ. 2563 ]13
15 ประกาศข่าว อบต.เมืองยาง โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 5 (สายทางจากนานางทองย้อย เยาวลักษณ์ ถึง นานายคมสันต์ มากะเต) [ 13 ก.พ. 2563 ]14
16 ประกาศข่าวจาก อบต.เมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (สายทางจากบ้านนายสมัย โสนาคา ถึง บ้านนางพวง แก้วประสงค์) [ 13 ก.พ. 2563 ]14
17 ประกาศข่าว อบต.เมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (สายทางซอยศูนย์สง่างามจากบ้านนายสมพงษ์ กมลจิตถึงบ้านนายประกอบ นามประสพ) [ 13 ก.พ. 2563 ]14
18 ประกาศข่าว อบต.เมืองยาง โครงการเสริมดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 2 [ 13 ก.พ. 2563 ]14
19 ประกาศข่าว อบต. เมืองยาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายทางจากนานายเรือง อุดมพล ถึง บ้านนายทรงศักดิ์) [ 13 ก.พ. 2563 ]14
20 ประกาศข่าว อบต.เมืองยาง โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 1 (จากฟาร์มนายมนูญ ถึงนานายสุบิน เทพชาติ) [ 13 ก.พ. 2563 ]18
 
หน้า 1|2|3