องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 15 มิ.ย. 2563 ]44
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ [ 1 มิ.ย. 2563 ]41
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 [ 23 ธ.ค. 2562 ]40
4 คำสั่งบริหารความเสี่ยง [ 14 ธ.ค. 2561 ]79
5 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง [ 14 ธ.ค. 2561 ]85
6 บันทึกปรับปรุงขั้นตอนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 16 พ.ย. 2561 ]83
7 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 14 พ.ย. 2561 ]81
8 รายงานผลการปรับรุงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 14 พ.ย. 2561 ]81
9 รายงานผลการปรับรุงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 14 พ.ย. 2561 ]83