องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]3
2 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]3
3 O19 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 24 มี.ค. 2564 ]3
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 15 มิ.ย. 2563 ]3
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 6 ม.ค. 2563 ]3
6 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 2 ธ.ค. 2562 ]3
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]3
8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]3
9 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2562 ]3
10 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2) [ 19 เม.ย. 2562 ]3
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี [ 19 พ.ย. 2561 ]3
12 รายงานผลการดำเนินการ ใช้งบประมาณไตรมาสที่(4) [ 2 ต.ค. 2561 ]3
13 รายงานผลการดำเนินงาน การใช้งบประมาณ ไตรมาสที่(3) [ 3 ก.ค. 2561 ]3
14 รายงานผลการดำเนินเน การใช้งบประมาณ ไตรมาสที่(2) [ 5 เม.ย. 2561 ]3
15 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่(1)135 [ 31 ธ.ค. 2560 ]3