องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 15 มิ.ย. 2563 ]48
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 6 ม.ค. 2563 ]49
3 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 2 ธ.ค. 2562 ]47
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]48
5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]50
6 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2562 ]105
7 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2) [ 19 เม.ย. 2562 ]89
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี [ 19 พ.ย. 2561 ]128
9 รายงานผลการดำเนินการ ใช้งบประมาณไตรมาสที่(4) [ 2 ต.ค. 2561 ]120
10 รายงานผลการดำเนินงาน การใช้งบประมาณ ไตรมาสที่(3) [ 3 ก.ค. 2561 ]120
11 รายงานผลการดำเนินเน การใช้งบประมาณ ไตรมาสที่(2) [ 5 เม.ย. 2561 ]122
12 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่(1)135 [ 31 ธ.ค. 2560 ]121