องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 


การสร้างวัฒธรรมองค์กร/ ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย นุงซิ่น/ กินข้าวปิ่นโตลดการใช้ถุงพลาสติก


องค์การบริหารส่วนตำลบลเมืองยาง ร่วมส่งเสริม วัฒนธรรมไทย โดยทุกวันอังคาร นิ่งซิ่นตีนแดง ผ้าประจำจังหวัดบุรีรัมย์  

  กินข้าวปิ่นโต ลดการใช้ถุงพลาสติก 

2020-07-29
2020-07-01
2020-06-26
2020-06-22
2020-06-15
2020-06-01
2020-05-12
2020-03-27
2020-03-19
2020-02-10