องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 


การสร้างวัฒธรรมองค์กร/ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมพื้นที่สาธารณะตำบลเมืองยาง


พนักงานส่วนตำบลเมืองยาง สมาชิก อบต.เมืองยาง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง และประชาชนตำบลเมืองยาง ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม สะอาดพื้นที่สาธารณะ ทุกวันพระสร้างจิตสำนึกให้รักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 

 

2020-07-01
2020-06-26
2020-06-22
2020-06-15
2020-06-01
2020-05-12
2020-03-27
2020-03-19
2020-02-10
2020-01-20