องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 


การสร้างวัฒธรรมองค์กร/ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมพื้นที่สาธารณะตำบลเมืองยาง


พนักงานส่วนตำบลเมืองยาง สมาชิก อบต.เมืองยาง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง และประชาชนตำบลเมืองยาง ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม สะอาดพื้นที่สาธารณะ ทุกวันพระสร้างจิตสำนึกให้รักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 

 

2021-01-21
2021-01-04
2020-10-26
2020-10-26
2020-10-16
2020-09-10
2020-09-10
2020-09-10
2020-08-17
2020-08-13