องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 


การสร้างวัฒธรรมองค์กร /การปลูกสำนึกรักสิ่งแวดล้อม


วันที่ 19  มิถุนายน 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางร่วมกับ อำเภอชำนิ ส่วนราชการอำเภอชำนิ พนักงานส่วนตำบลเมืองยาง  พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต.เมืองยางและประชาชนตำบลเมือยาง ร่วมปลูกป่าเพิ่มสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ให้พื้นที่ อำเภอชำนิ และวัดบ้านตาเตน

2020-07-01
2020-06-26
2020-06-22
2020-06-15
2020-06-01
2020-05-12
2020-03-27
2020-03-19
2020-02-10
2020-01-20