องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 


การสร้างวัฒธรรมองค์กร /การปลูกสำนึกรักสิ่งแวดล้อม


วันที่ 19  มิถุนายน 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางร่วมกับ อำเภอชำนิ ส่วนราชการอำเภอชำนิ พนักงานส่วนตำบลเมืองยาง  พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต.เมืองยางและประชาชนตำบลเมือยาง ร่วมปลูกป่าเพิ่มสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ให้พื้นที่ อำเภอชำนิ และวัดบ้านตาเตน

2021-01-21
2021-01-04
2020-10-26
2020-10-26
2020-10-16
2020-09-10
2020-09-10
2020-09-10
2020-08-17
2020-08-13