องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 


ด้วยรักและผูกพัน สานสัมพันธ์ชาว อบต.เมืองยาง เกษียณ เกษม นายสุรเดช อุบลเผื่อน


วันที่ 3 กันยายน 2563  งานเกษียณ นายสุรเดช อุบลเผื่อน พนักงานจ้าง อบต.เมืองยาง

2021-01-21
2021-01-04
2020-10-26
2020-10-26
2020-10-16
2020-09-10
2020-09-10
2020-09-10
2020-08-17
2020-08-13