องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 


กิจกรรมการจัดการขยะเปียก(ปุ๋ยอินทรีย์)


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามโนนมสมบูรณ์ ปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กก่อนวัยเรียนในการจัดการบริการจัดการขยะ(ขยะเปียก)

เศษอาหารที่รับประทานไม่หมด นำไปเลี้ยงสัตว์ และทำปุ๋ยหมัก เพื่อไม่ให้ขยะเน่าเหม็นเกิดความรำคาญให้กับประชาชนในพื้นที่ 

 

2021-02-22
2021-02-19
2021-02-19
2021-02-19
2021-02-01
2021-01-21
2021-01-04
2020-10-26
2020-10-26
2020-10-16