องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 


กิจกรรมการดูและผู้สูงอายุระยะพึ่งพิง


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ร่วมกับโรงพยาบาลชำนิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองยาง และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ลงพื้นที่ใ้หความรู้กับญาติและผู้ดูแลในการดูแลผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างถูกวิธี 

2021-03-24
2021-03-19
2021-03-19
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-02
2021-02-22
2021-02-19
2021-02-19