องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 


มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ตำบลเมืองบยาง


วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสุริยา  ศรีสัตยานุกูล ปลัด อบต.เมืองยาง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อบต.เมืองยาง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 4 ครัวเรือน ประกอบด้วย บ้านนางม้วน อรัญ บ้านเลขที่ 65 หมู่ 2 บ้านประคอง  บ้านนางบุญนิ่ม ศรีเนาวรัตน์ บ้านเลขที่ 98 หมู่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์

บ้านนายเวช  เสาเคหา   บ้านเลขที่ 49 หมู๋13  บ้านทุ่งเจริญ บ้านนางสาวพาน  ชื่นในจิตร  บ้านเลขที่ 65 หมู่ 13  บ้านทุ่งเจริญ

2021-09-21
2021-07-09
2021-07-09
2021-06-10
2021-06-08
2021-06-08
2021-06-08
2021-06-08
2021-05-27
2021-05-13