องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 


กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกและพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19


วันที่ 10 มิถุนายน 2564 อบต.เมืองยาง ภายใต้การบริหารของนายสุริยา  ศรีสัตยานุกูล ปลัด อบต.เมืองยาง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางจัด กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมอืงยาง  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ก่อนจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 

2021-09-21
2021-07-09
2021-07-09
2021-06-10
2021-06-08
2021-06-08
2021-06-08
2021-06-08
2021-05-27
2021-05-13