องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 


กิจกรรมจัดตั้งสถานที่กักตัวประชาชน Local Quarantine (LQ) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง


ด้วยสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19ระลอกใหม่ช่วงเดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน มีอัตราการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและในวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนติดเชื้อโควิด 19 จำนวนมากกว่าวันละ 3,000 คน ทำให้การจะรับรักษาพยาบาลคนไข้เหล่านี้ในโรงพยาบาลคงไม่สามารถทำได้ ตลอดจนอาการป่วยโควิดก็มีระดับความรุนแรงน้อยและมาก โรงพยาบาลต้องใช้ในการดูแลผู้ป่วยอาการหนักเท่านั้นและมีความจำเป็น นอกจากนี้สถานการณ์ของบุคคลที่ไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน มีแนวโน้มว่าจะต้องถูกผลักดันให้กลับประเทศ ซึ่งบุคคลเหล่านี้หลายคนอาจป่วยด้วยโควิดสายพันธุ์แอฟริกา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างดื้อ วัคซีนที่กำลังจะฉีดทางจังหวัดได้มีการประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานกักตัวแบบพื้นที่ หรือ Local Quarantine :LQ เพื่อใช้ในการกักตัวบุคคลที่มีความเสี่ยงและเดินทางจากประเทศเพื่อนบ้านขึ้น ด้านผู้ว่าราชจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีข้อสั่งการให้ทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์กักกัน Local Quarantine :LQ เป็นสถานที่คัดกรองผู้ป่วยตามมาตรการป้องกันโรคเชื้อโควิด 19 และได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมดำเนินการจัดให้มีและจัดการสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือยาง จึงได้จัดทำ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรม จัดตั้งสถานที่กักตัวประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดต่อโรคโควิด-19ระดับพื้นที่ (LQ) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างต่อไป
2021-09-21
2021-07-09
2021-07-09
2021-06-10
2021-06-08
2021-06-08
2021-06-08
2021-06-08
2021-05-27
2021-05-13