องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 


    เอกสารประกอบ ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง