องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]40
22 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]61
23 หนังสือ-ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]84
24 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2) [ 19 เม.ย. 2562 ]80
25 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2) [ 19 เม.ย. 2562 ]80
26 การออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ [ 13 ก.พ. 2562 ]137
27 สรุปแบบสำรวจความพึ่งพอใจ ไตรมาส 1/ 61 [ 18 ม.ค. 2562 ]78
28 สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ ไตรมาส 2/61 [ 18 ม.ค. 2562 ]80
29 สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ ไตรมาส 3/61 [ 18 ม.ค. 2562 ]80
30 สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ ไตรมาส 4/61 [ 18 ม.ค. 2562 ]77
31 หนังสือประชาสัมพัน สำรวจ ความพึงพอใจ ประจำปี 2561 [ 18 ม.ค. 2562 ]79
32 บันทึก เสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น สรุปการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2561 [ 18 ม.ค. 2562 ]79
33 แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การป้องกันภัย [ 22 พ.ย. 2561 ]104
34 แผ่นพับ-โรคไข้เลือดออก 57 [ 22 พ.ย. 2561 ]99
35 แผ่นพับ-ข้อมูลข่าวสาร [ 22 พ.ย. 2561 ]103
36 แผ่นพับ-คลองสวยน่้ำใส [ 22 พ.ย. 2561 ]140
37 แผ่นพับ-ประชาคมอาเซียน [ 22 พ.ย. 2561 ]104
38 แผ่นพับ-ประชาสัมพันธ์ [ 22 พ.ย. 2561 ]101
39 แผ่นพับ-ป้องกันพิษสุนัขบ้า จริง 61 [ 22 พ.ย. 2561 ]99
40 ภาษี [ 22 พ.ย. 2561 ]101
 
|1หน้า 2|3